Plánované kurzy bioinformačních technologií na rok 2022 jsou vypsané na úvodní stránce webu www.centrumstromzivota.cz a je možné se na ně již přihlásit.

Je možné si objednat knihu o Germánské nové medicíně s českým překladem zde.

29. 9. 2017 měl v Brně autor učení "Strom života" akademik A. N. Petrov přednášku.
Záznamy: První část přednášky,
Druhá část přednášky.
Film Škola přerodu, který by měl shlédnout každý, kdo chce být zdravý.

Dobrý den,
po několika letech práce a sponzorských darů ve výši více než 100 000 Kč (bez tohoto daru by cena knihy byla 4 500 Kč) přicházíme do finále s poskytnutím překladu knihy Dr. med. Mag. theol. Ryka Geerda Hamera Scientific Chart of Germanic New Medicine.
Jsme přesvědčeni, že Češi a Slováci tyto poznatky potřebují k pochopení příčin svých neduhů a jejich řešení.
Kniha byla vydána v němčině, přeložena do angličtiny a dalších jazyků, ale španělské vydavatelství nám bohužel neposkytlo autorská práva pro překlad do češtiny. Právníci doporučili pro zachování autorských práv následující postup. Každý zájemce si objedná a zakoupí anglický překlad, čímž zaplatí autorská práva. Ke knize mu poskytneme český překlad na flešce.
Cena originálu s překladem je 2 600,- Kč
Ve chvíli, kdy vydavatel potvrdí dodávku knih, zájemcům bude zasláno číslu účtu pro uhrazení ceny.
Zájemce prosíme, aby mailem napsali předběžnou objednávku na adresu: tolarvasek@seznam.cz.
Knihy budou od vydavatele zakupovány po větším množství na základě došlých objednávek.

Přihlásit se na kurzy bioinformačních technologií lze na serveru: http://www.centrumstromzivota.cz/
Vzhledem k zákazům shromažďování kurzy realizujeme jako webináře.

Knihy akademika Petrova přeložené do češtiny lze objednat zde.
Seznam všech našich přeložených nahrávek na webu youtube:
Záznam přednášky akademika Petrova z roku 2014 pro veřejnost v Brně s překladem do češtiny lze shlédnout na: První díl a druhý díl.
Rozhovor E. Vincourekové s akademikem Petrovem v Brně je zde.
Ustanovení regionálního brněnského centra bioinformačních technologií podle učení Strom života uvidíte zde.
Ukázka obnovy kvality zraku.
Video paní Ratajské na téma: Bioinformační technologie a manželé bělousovovi
Harmonizace plic na třech úrovních: https://youtu.be/rTaD5wCX8UE
Harmonizace imunity: https://youtu.be/gFqkDQyGKFg

Služby, které poskytuje Mgr. Libuše Bělousová, Dis. se spolupracující osobou Ing. Petrem Bělousovem v rámci živnosti :