Kurz Pentagram bude probíhat 7. - 8. 5. 2022 v Blažimi. Je možné se přihlásit a absolvovat kurz i formou webináře. Vše výborně organizuje zdena.kadlcova@seznam.cz. Krásné prostředí, výborná strava a pohodové společenství. Zájemci si mohou objednat brožurku Nejen pentagram.
Filozofická východiska taoismu, zákony rození, protirození, podmaňování a protipodmaňování, praktické příklady, vztahy pěti funkčních energií, pěti dvojic orgánů, pěti základních emocí a základních mentálních jevů, protikladných sil jinu a jangu. Tvorba individuálních receptur. Principy harmonizace, vztahy vesmírných jevů, jichž využívají další disciplíny, jako je feng-shui, či-kung, tai-či, su jok, klasická čínská akupunktura a další. Zákonitosti nám také pomohou chápat vznik fyzických zdravotních problémů a jejich souvislost s našimi emocemi a mentálními projevy. Nejčastěji prožívaná emoce může zapůsobit patologicky na určitý orgán a způsobit tak vznik problému. Stejně tak nejčastější mentální projev může vyvolat poruchu v konkrétním orgánu. Naučíme se vztahům mezi emocemi, mentálními projevy, vnitřními a smyslovými orgány, energiemi, tkáněmi, tělesnými tekutinami a barvami. Poznáme vliv věkových kategorií, světových stran, ročních období atd. na lidský organismus.
Budeme-li hlouběji chápat lidi kolem nás, bude se nám dařit účinněji jim pomáhat, méně je odsuzovat a snadněji se budeme učit je i sebe bezpodmínečně milovat takové, jací jsou a jací jsme.
Doporučené pracovní pomůcky: poznámkový blok, psací potřeby, pastelky (zelená, červená, oranžová, žlutá, hnědá, tmavě modrá a černá).

Plánované kurzy bioinformačních technologií na rok 2022 jsou vypsané na úvodní stránce webu www.centrumstromzivota.cz a je možné se na ně již přihlásit.

Je možné si objednat knihu o Germánské nové medicíně s českým překladem zde.

29. 9. 2017 měl v Brně autor učení "Strom života" akademik A. N. Petrov přednášku.
Záznamy: První část přednášky,
Druhá část přednášky.
Film Škola přerodu, který by měl shlédnout každý, kdo chce být zdravý.

Dobrý den,
po několika letech práce a sponzorských darů ve výši více než 100 000 Kč (bez tohoto daru by cena knihy byla 4 500 Kč) přicházíme do finále s poskytnutím překladu knihy Dr. med. Mag. theol. Ryka Geerda Hamera Scientific Chart of Germanic New Medicine.
Jsme přesvědčeni, že Češi a Slováci tyto poznatky potřebují k pochopení příčin svých neduhů a jejich řešení.
Kniha byla vydána v němčině, přeložena do angličtiny a dalších jazyků, ale španělské vydavatelství nám bohužel neposkytlo autorská práva pro překlad do češtiny. Právníci doporučili pro zachování autorských práv následující postup. Každý zájemce si objedná a zakoupí anglický překlad, čímž zaplatí autorská práva. Ke knize mu poskytneme český překlad na flešce.
Cena originálu s překladem je 2 600,- Kč
Ve chvíli, kdy vydavatel potvrdí dodávku knih, zájemcům bude zasláno číslu účtu pro uhrazení ceny.
Zájemce prosíme, aby mailem napsali předběžnou objednávku na adresu: tolarvasek@seznam.cz.
Knihy budou od vydavatele zakupovány po větším množství na základě došlých objednávek.

Přihlásit se na kurzy bioinformačních technologií lze na serveru: http://www.centrumstromzivota.cz/
Vzhledem k zákazům shromažďování kurzy realizujeme jako webináře.

Knihy akademika Petrova přeložené do češtiny lze objednat zde.
Seznam všech našich přeložených nahrávek na webu youtube:
Záznam přednášky akademika Petrova z roku 2014 pro veřejnost v Brně s překladem do češtiny lze shlédnout na: První díl a druhý díl.
Rozhovor E. Vincourekové s akademikem Petrovem v Brně je zde.
Ustanovení regionálního brněnského centra bioinformačních technologií podle učení Strom života uvidíte zde.
Ukázka obnovy kvality zraku.
Video paní Ratajské na téma: Bioinformační technologie a manželé bělousovovi
Harmonizace plic na třech úrovních: https://youtu.be/rTaD5wCX8UE
Harmonizace imunity: https://youtu.be/gFqkDQyGKFg

Služby, které poskytuje Mgr. Libuše Bělousová, Dis. se spolupracující osobou Ing. Petrem Bělousovem v rámci živnosti :