Seminář

Průvodce 12 kategorií - Léčebné kódy -rodinné léčení - Family to Family
sestaven autorem metody Dr. Loydem


Jsem certifkovaný průvodce tohoto semináře, který je rozdělen na 12 lekcí podle 12 kategorií (např.odpuštění, láska, dobrota, trpělivost atd.). Další informace najdete zde. Informace o metodě „Léčebné kódy“ naleznete: zde.

Autor rozvrhl seminář na dvanáct setkání, vždy jednou za týden na dvě hodiny. V klidu probereme jedno téma, zhlédneme jedno video, naučíme se správnému postupu, a potom si každý doma na sobě denně pracuje. Výhodou je, že se metoda lépe utvrdí. Tento způsob však nemusí každému vyhovovat.

Prozatím tuto metodu školím ve dvou víkendech. V prvním víkendu se seznámíte s principem této metody a probereme část kategorií. Každý účastník si potom doma v klidu znovu zopakuje jednotlivé probrané kategorie, doplní si do materiálu případné nové otázky a poznatky. Na dalším víkendovém setkání odpovím na případné dotazy a dobereme zbývající kategorie. Na závěr máte možnost provést hodnocení celého semináře.

Seminář se opírá o Příručku účastníka rodinného léčení, kterou vytvořil autor metody na základě dlouhodobé praxe. Příručka bude zahrnuta v ceně kurzu, který od 17.3.2014 bude se mnou dohodnut. Netýká se dříve dohodnutých kurzů.

Příručka je určena i pro samostudium. Lze si ji samostatně objednat u mne za 650,- Kč.

Před absolvováním semináře a po něm se doporučuje provést test „Hledač záležitostí srdce“. V jedné otázce se má vyplnit text – nelekněte se, vepsání textu nefunguje. Na výsledných grafech uvidíte, ke kterým změnám u Vás ve vztahu k jednotlivým kategoriím došlo.

Během semináře je možné si nechat změřit míru stresové a srdeční zátěže přístrojem na měření HRV (variability srdečního rytmu). Tento přístroj autor zmiňuje i ve své knize Léčebné kódy. U mnoha lidí jsme naměřili vysokou stresovou zátěž, přestože byli přesvědčeni, že žijí v pohodě. Po aplikování léčebných kódů se výsledky výrazně zlepšily.

Těším se na setkání.
Certifikovaný průvodce Ing. Petr Bělousov