Nabídka kurzů a jejich obsah:

Lektoři: Mgr. Libuše Bělousová, DiS. a Ing. Petr Bělousov,
nositelé certifikátů: učení A. N. Petrova Strom života; Reconnective Healing, Level I/II; AAMET EFT metody, úroveň 1-3; Mezinárodní asociace akupunktury su jok;

Pokud máte pár dalších zájemců a jste schopni u Vás kurz zorganizovat, napište a dohodneme vhodný termín. My sami organizujeme pouze kurzy bioinformačních technologií a to většinou formou webináře.

Bioinformační technologie:

 1. Úvod do bioinformačních technologií - víkendový kurz
  Věda a netušené možnosti organizmu. Čeho je schopen lidský organizmus. Objevy ruských vědců – videozáznamy o mentálních technikách, které navozují regeneraci organismu a dokonce obnovu odoperovaných orgánů atd. Naučíme se ty nejjednoduší technologie v praxi.

 2. Čtyřdenní základní kurz bioinformačních technologií s certifikátem. Viz www.centrumstromzivota.cz

Škola tradiční východní medicíny (TVM)

 1. Základy tradiční východní medicíny I - Zákonitosti pěti elementů (pentagram)
  Filozofická východiska taoismu, zákony rození, protirození, podmaňování a protipodmaňování, praktické příklady, vztahy pěti funkčních energií, pěti dvojic orgánů, pěti základních emocí a základních mentálních jevů, protikladných sil jinu a jangu. Tvorba individuálních receptur. Principy harmonizace, vztahy vesmírných jevů, jichž využívají další disciplíny, jako je feng-shui, či-kung, tai-či, su jok, klasická čínská akupunktura a další. Zákonitosti nám také pomohou chápat vznik fyzických zdravotních problémů a jejich souvislost s našimi emocemi a mentálními projevy. Nejčastěji prožívaná emoce může zapůsobit patologicky na určitý orgán a způsobit tak vznik problému. Stejně tak nejčastější mentální projev může vyvolat poruchu v konkrétním orgánu. Naučíme se vztahům mezi emocemi, mentálními projevy, vnitřními a smyslovými orgány, energiemi, tkáněmi, tělesnými tekutinami a barvami. Poznáme vliv věkových kategorií, světových stran, ročních období atd. na lidský organismus.
  Budeme-li hlouběji chápat lidi kolem nás, bude se nám dařit účinněji jim pomáhat, méně je odsuzovat a snadněji se budeme učit je i sebe bezpodmínečně milovat takové, jací jsou a jací jsme.
  Doporučené pracovní pomůcky: poznámkový blok, psací potřeby, pastelky (zelená, červená, oranžová, žlutá, hnědá, tmavě modrá a černá).

 2. Základy tradiční východní medicíny II - Svépomoc při běžných potížích
  Svépomoc při běžných potížích korejskou metodou su jok. Poznáme, jak se jednotlivé orgány promítají na ruku a jak můžeme harmonizovat své tělo. Seznámíme se s přehledem metod a harmonizačních pomůcek a prakticky procvičíme ukázky jejich využití (semena rostlin, diagnostické pomůcky, masážní prsteny, magnety, gumičky, moxy a barvy).
  Kurz je zaměřen hlavně prakticky a na pochopení podstaty metody. Po absolvovaní vám poznatky umožní pomáhat sobě i svým blízkým, např. při bolesti hlavy, uší, zubů, silném menstruačním krvácení, bolestech páteře, kloubů, vyčerpanosti atd. Též budete umět pomoci svým dětem při chřipce, rýmě, oslabené imunitě, nočním pomočování atd.

 3. Základy tradiční východní medicíny III - Teplo pomáhá (diagnostika a harmonizace teplem, Akabaneho test)
  Seznámíme se s historií moxování a s jednotlivými druhy mox. Pochopíme rozdíly mezi pojmy prohřívání a požehování. Naučíme se technice moxování, poznáme působení teploty na akupunkturní body, indikace a kontraindikace této metody. 
  Moxování základních energetických bodů je jednoduchá a jedinečná metoda pro získání a obnovení životní energie, zvláště vhodná pro těžce nemocné a bolestmi trpící lidi, kterým velmi často vrací soběstačnost. Poslouží také jako prevence chřipkových a jiných virových onemocnění a je také součástí přípravy pacienta v předoperačním období, po operaci zkracuje období rehabilitace. Poznáme nejen rozdíly v použití mox korporálně (na těle) a v projekčních systémech na ruce, ale také kombinace požehování s jinými metodami.
  Akabaneho test slouží nejen k diagnostice tepelných disbalancí v organismu, ale i k jejich harmonizaci. Působí léčebně i preventivně. Součástí výuky jsou praktická cvičení, při nichž bude každý účastník energeticky diagnostikován a bude mít možnost se zharmonizovat.
  Doporučené pracovní pomůcky: poznámkový blok, psací potřeby, čajová svíčka a sirky, hodinky na měření času.

 4. Základy tradiční východní medicíny IV - Datum narození a mezilidské vztahy
  Datum narození ovlivňuje nejen náš zdravotní stav, emoce a povahové vlastnosti, ale i naše partnerské vztahy. Královská harmonizace otevřeným bodem, vliv energií času na lidský organismus, konstituce člověka podle data narození a akupunktura mjong.
  Naučíme se vyhodnotit, jak energie dne, měsíce a roku narození ovlivňuje energetický potenciál našich vnitřních orgánů, naše emoce a mentální projevy. Královská terapie tzv. otevřeným bodem harmonizuje organismus i bez znalosti diagnózy. Je to právě semeno pohanky, které otevírá možnosti této terapie i pro nelékaře, jelikož jde o neinvazivní terapii. Místo působení se naučíme určovat jednoduchou metodou. V průběhu kurzu se všichni budeme pomocí otevřeného bodu harmonizovat. 
  Práce se stálým výpočtovým kalendářem ukáže vliv energií času na lidský organismus. Poznáme vztahy vnitřních i vnějších biorytmů a objevíme tak další diagnostický prvek pro stanovení konstituce. Naučíme se vyhodnotit, jak energie dne, měsíce a roku narození ovlivňuje energetický potenciál našich vnitřních orgánů, naše emoce a mentální projevy. Ukážeme si, jak se životní partneři vzájemně energeticky doplňují na základě svých vrozených konstitucí. Poznáme také, jak využít znalosti vlastní vrozené konstituce ke zdravotní prevenci. Terapie mjong je vhodná pro harmonizaci akutních problémů dle symptomu a provádí se dvěma semeny pohanky. Naučíme se prostému výpočtu aktivní dráhy byol a metodu procvičíme na příkladech.

 5. Základy tradiční východní medicíny V - Komplexní diagnostika
  Probereme diagnostiku podle šesti energií a naučíme se určovat dominující energii a konstituci na principu šesti energií. Poznáme, co je to struktura a substruktura energetických drah. Zopakujeme zákonitosti v pentagramu a vztahy mezi emocemi, mentálními projevy, vnitřními a smyslovými orgány, energiemi, tkáněmi, tělesnými tekutinami a barvami. Hlavní důraz bude kladen na praktická cvičení.

 6. Základy tradiční východní medicíny VI - Systémy meridiánů a použití magnetů (Harmonizace tokem energie)
  Naučíme se topologii tělových meridiánů, meridiánů byol a dlouhých meridiánů. Prakticky procvičíme diagnostiku na principu 5 a 6 energií a harmonizaci organismu. Zopakujeme druhy magnetů a jejich praktické využití k harmonizaci lidského organismu. Naučíme se pracovat s magnety na těle, v projekčních systémech na rukou a nohou, v energetických drahách a jejich projekcích.
  Doporučené pracovní pomůcky: zápisy ze základního kurzu, poznámkový blok, psací potřeby, barevné pastelky, lepicí porézní páska, nůžky, čočkové a tyčinkové magnety.

 7. Základy tradiční východní medicíny VII - Práce s odvětvovými energiemi
  Zopakujeme průběhy meridiánů byol, zákonitosti pěti elementů a principy sestavování receptur. Naučíme se topografii bodů pěti přehrad a práci na úrovni odvětvových energií. Doporučené pracovní pomůcky: zápisy ze základního kurzu, poznámkový blok, psací potřeby, barevné pastelky.

 8. Základy tradiční východní medicíny VIII - Systémy čaker
  Naučíme se topografii tělových čaker a jejich projekci na ruku, energetické diagnostice, regulaci energetického přebytku a nedostatku čaker různými prostředky.

* * *

Doplňující kurzy tradiční východní medicíny:

 1. Nemoci dýchací soustavy a korejská medicína su jok
  Získáme základní informace o dýchací soustavě (buňka, vývoj dýchacího systému, vývoj plic a respiračního epitelu, anatomie a fyziologie dýchací soustavy, patologie zánětu, patologie a patofyziologie dýchací soustavy).
  Zopakujeme projekční systémy na ruce a noze a způsob ošetřování dýchací soustavy na principu pěti stupňů. Poznáme, jak energie sucha souvisí s kvalitou energií kolujících v meridiánech, které orgány ovlivňuje, jak působí na kůži, nos, sliznice, nadledvinky, imunitní systém, mléčnou žlázu, hlas, zuby, emoce a mentalitu.
  Naučíme se diagnostikovat a upravovat přebytek a nedostatek energie dle symptomů projevujících se v souvislosti s určitými časovými úseky.
  Probereme, jak si můžeme svépomocně zlepšit zdravotní stav při bronchiálním astmatu, zánětech horních a dolních cest dýchacích. Zvládneme první pomoc při akutní dechové nedostatečnosti a při akutních alergických syndromech. Praktická cvičení a poznatky z řešení konkrétních případů (kazuistika) upevní získané vědomosti.
  Vzhledem k tomu, že alergie a astma jsou vyvolávány chladem v některé energetické struktuře, je vhodné k diagnostice i harmonizaci používat také Akabaneho test, se kterým se seznámíme v praktickém cvičení.
  Doporučené pracovní pomůcky: poznámkový blok, psací potřeby, barevné pastelky, lepicí porézní páska, nůžky, čajová svíčka, sirky, případně kalkulačka.

 2. Praktická cvičení v komplexní diagnostice
  S využitím znalostí zákonitostí pentagramu se budeme učit systémy meridiánů, komplexní diagnostiku a jak celostně přistupovat k řešení zdravotních problémů klienta. Nejprve stanovíme tělesnou kostituci podle data narození a osobní i rodinné anamnézy, které se též naučíme sestavovat. Provedeme tepelnou diagnostiku energetických disbalancí formou Akabaneho testu a na základě těchto informací vyrovnáme případné aktuální energetické disbalance. Budeme se učit sestavovat optimální recepturu, která bude aktivovat klientova vnitřního lékaře.
  Doporučené pracovní pomůcky: zápisy z kurzů, poznámkový blok, psací potřeby, barevné pastelky, moxy, stopky nebo hodinky s vteřinovou ručičkou, svíčka, sirky.

 3. Harmonizace na emocionální a mentální úrovni (Jak naše emoce a mentalita ovlivňují zdraví)
  Zopakujeme základní elementy a jejich souvislosti s vnitřními orgány a emocionálním i mentálním stavem člověka, připomeneme si také odvětvové energie. Naučíme se stanovovat emocionální a mentální diagnostiku a ukážeme si možnosti harmonizace lidského organismu působením na emocionální a mentální úrovni.

 4. Rozšiřující týdenní kurz tradiční východní medicíny pro absolventy základního kurzu
  Průběh tělových energetických meridiánů a jejich projekce na prsty rukou (meridiány byol), harmonizace energetického přebytku a nedostatku v meridiánech, tepelná diagnostika a vyrovnání energetických disbalancí v meridiánech (Akabaneho test), určování tělesné konstituce dle data narození a vliv energií času na tělesný i psychický stav člověka, práce s otevřeným bodem, praktická cvičení v diagnostice a sestavování receptur.
  Doporučené pracovní pomůcky: psací potřeby, poznámkový blok, barevné pastelky (zelená, červená, oranžová, žlutá, hnědá, tmavě modrá a černá), stopky nebo hodinky s vteřinovkou, čajová svíčka, sirky, případně moxy nebo tlustší vonné tyčinky, poznámky z absolvovaných kurzů.

* * *

Další tematické kurzy:

 1. Duševní příčiny chorob a jak na ně – část 1.

  Seznámíme se se světovým objevem německého lékaře a teologa Ryke Geerda Hamera, který jako první na světě prokázal úzkou souvislost našich duševních prožitků s funkcí mozku a jím řízenými orgány a tkáněmi. Pochopíme, která emoce vyvolává u mužů choroby prostaty, u žen rakovinu prsu, myomy v děloze, proč vzniká osteoporóza a problémy s pohybovým aparátem, jaký druh stresu vyvolá žlučníkový záchvat a pod. Nové chápání příčin chorob a jejich dvoufázového průběhu umožňuje velmi často bezlékové řešení. Pochopíme souvislost mezi okruhy emočních stresů a jednotlivými orgány a tkáněmi. Budeme se učit odstraňovat emoční příčiny chorob.